Lt Ru En

Sveikos gyvensenos klubas

Paskaita TAUTORAŠTIS


Lapkričio 25 d. 

kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ 

viešėjo dailininkas Virginijus Kašinskas. 


Po susitikimo norėjosi mintyti, ne, ne galvoti, o būtent MINTYTI:

apie žemę kurioje gimiau, apie kalbą, kuria kalbu, apie raštus ir simbolius, kurie aplink, apie prasmę bei paskirtį gimti ir gyventi Lietuvoje.

Kokia ypatinga ir stipri mūsų dvasinė kultūra!

Kartais nesusimąstome, kokie giluminiai kodai „sugulė“ kraičio skryniose.

Trys valandos prabėgo kaip akimirka, bet kartu tai tapo ilga kelione tautos keliu.

Šiais laikais kalbame apie išmaniąją visuomenę. Prisiminkime raštų kūrėjas, „bitutes“ audėjas savo rankomis įprasminusias tautos archetipinius simbolius, tai jų išminties ir IŠMANUMO dėka mes ESAME.

Žvelgiant į tautinius raštus ir jų sistemas žadiname ryšį su šaknimis, tampame SĄMONINGAIS tautiečiais. Mes viską turime, naudokimės tuo!
Net neabejoju, kad daugelis po paskaitos skubėjo namo – atverti spintas ir ieškoti... ieškoti pramočių austų lovatiesių, staltiesių, ieškoti ryšio su tautos šaltiniu, savo prigimties esmės.
Gebėjimas skaityti, naudoti, branginti TAUTORAŠTĮ yra kiekvieno iš mūsų, šeimos, miesto, šalies SVEIKATA ir tęstinumas. 

K.K.