Lt Ru En

Sveikos gyvensenos klubas

Klubo nuostatai

 

 

 

 

SVEIKOS GYVENSENOS KLUBO

„ANYKŠČIŲ VAIVORYKŠTĖ"

 

NUOSTATAI

 

 

Klubo tikslas


Propaguoti sveiką gyvenseną bei dalintis patirtimi, puoselėti atvirą ir nuoširdų bendravimą bei bendradarbiavimą, skatinti dvasinį tobulėjimą, kūrybinę saviraišką, sujungiant įvairius menus ir savanoriškai pasirenkant veiklą klube.


Uždaviniai


1. Kūno ir sielos sveikatinimas laikantis principo: „Sveikame kūne - sveika siela":

 

a)     kūno grūdinimas,

b)     žygiai pėsčiomis,

c)     sveika mityba,

d)     malda, meditacija ir kitos dvasinės praktikos.

 

2. Kūrybingumo ugdymas:

 

a)     meno grupių kūrimas,

b)     koncertų, parodų rengimas,

c)     meno stovyklų organizavimas,

d)     susitikimų su menininkais organizavimas,

e)     kiekvieno klubo nario iniciatyva surengtas bent vienas renginys per metus,

f)       idėjų kėlimas, jų realizavimas.

 

3. Nuoširdaus bendravimo puoselėjimas:

 

a)     pagarba tarp klubo narių,

b)     atviras nuomonės išsakymas,

c)     diskusija klubo susirinkime, iškilus nuomonių skirtumams,

d)     įvairių požiūrių ir siekiamybių derinimas.

 

4. Reguliarus nario mokesčio mokėjimas.